Nieuwe pagina 1 Welkom

Onderzoeken  

Of het nu gaat voor het bepalen van de onderhoudsbehoefte, voor een (prestatie) contract of gewoon omdat een installatie niet "werkt". Het bedrijf kent een heel hoog ziekteverzuim ! Er zijn veel en frequent klachten over het binnenklimaat.  Adviesburo Dispa b.v. heeft het specialisme in huis, van 'installatie dokter', 'quick scan' of 'trouble shooting', van periodieke tot aan steekproefsgewijze inspecties, Adviesburo Dispa b.v., is op alle gebieden werkzaam.

In het verleden zijn er diverse onderzoeken door ons bureau uitgevoerd en gerapporteerd. Mogelijke onderzoeken kunnen zijn;

Klimaatklachten

Een soort van 'installatie doctor' die ten gevolgen van klachten door klanten e/o personeel in een gebouw door ons bureau worden onderzocht. U herkent deze klimaatklachten wel zoals het is hier te koud, ik voel koude lucht in mijn nek, ik heb last van tranende en geïrriteerde ogen, ik last van een droge keel, ik drink me te barsten......

'De productiviteit kan met 3% toenemen ten gevolgen van een goed binnenklimaat'

Onderzoek kan oppervlakkig gebeuren met visuele waarnemingen dan wel diepgaand met verschillende metingen. Adviesburo Dispa b.v. beschikt over eigen meetapparatuur waarmee snel de eerste indicatoren vastgesteld kunnen worden. Eventuele duurmetingen van temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2 of zelfs door Arbo diensten voorgeschreven comfortmetingen op de werkplek.

Onze rapportages zijn duidelijk van opzet, leesbaar en zelfs een leek begrijpt de inhoud en no-nonsense. De rapportage zijn compleet met onze bevindingen, eventuele meetresultaten, conclusies en aanbevelingen met voorstellen voor verbetering van de klachten dan wel oplossingen voor problemen.  

            -    Quick scan
   
         -    Status inspecties
            -    Energie stromen en besparingen
            -    
Energieprestatiecertificering met of zonder maatwerkadvies

'Met Adviesburo Dispa b.v. altijd een prettig klimaat'

Quick scan

Dit is een verkort onderzoek waar in principe, zonder langdurige metingen e.d., in een tijdbestek van één dag de installaties visueel worden gecontroleerd. Mogelijk kunnen steekproefsgewijs metingen worden uitgevoerd om een indicatie van luchtbalans, temperatuur, CO2 en relatieve vochtigheid te krijgen. Veelal kunnen wij aan de hand van beschikbare technische gegevens de mogelijkheden en de beperkingen van technische installaties bepalen.

Status inspectie

Bij aan- of verkoop van een gebouw of bij wisseling van onderhoudsfirma is het wenselijk om de staat van de installaties te kennen en of er binnen aanzienlijke tijd grote vervangingen, reparaties of investeringen zijn te verachten

Adviesburo Dispa b.v. kan hiervoor een status inspectie uitvoeren.  Hierbij worden in gebouwen de technische installaties en essentiële onderdelen visueel geïnventariseerd en geïnspecteerd. De toestand / staat  waarin de installatie(s) of onderdelen verkeren wordt op een genormaliseerd methode bepaald en vastgelegd. Achterstallig onderhoud, gebreken en mankementen kunnen gemeld en gerapporteerd worden.

Energie stromen en besparingen

Wij kunnen uw energiestromen van gebouw gebonden installaties maar ook van processen inventariseren, analyseren en zo nodig te komen met realistische uitvoerbare voorstellen. Voorstellen uitgewerkt met kostenbesparingen, benodigde investeringen en terugverdientijd.

Geluidshinder

Bent U door de gemeente aangeschreven over bijvoorbeeld geluidshinder veroorzaakt door  installaties. Adviesburo Dispa b.v. kan hiervoor geluidsmetingen uitvoeren om aan de hand van de wettelijke eisen eventuele hinder of overlast vast te stellen. Rapportages zo nodig voorzien van advisering inzake akoestische verbeteringen.

© Adviesburo Dispa -- Postbus 322 -- 2910 AH  Nieuwerkerk ad IJssel --  0180-326850  --  peter.vandis@adviesburo-dispa.nl