Nieuwe pagina 1 Welkom

Onderhoud  

Onderhoud was vroeger een 'vies' woord. Tegenwoordig praat men over 'beheers uw techniek'.

Beheer en onderhoud van technische installaties gaan samen. Bij jarenlang goed onderhoud zien wij voor onze opdrachtgevers de 'winsten' dan wel besparing van uitgaven. Hiervoor heeft Adviesburo Dispa b.v. wel de nodige  inspanningen geleverd. 

Keuze onderhoud

Na een inventarisatie van technische installatie zal door adviesburo dispa b.v. afhankelijk van de eisen en wensen van een opdrachtgever een bepaald type onderhoud worden geadviseerd. Naast periodiek onderhoud zijn er nog andere varianten mogelijk waaronder o.a.;

  • Correctief onderhoud

  • Preventief onderhoud

  • Prestatie gericht onderhoud

Onderhoudsplan

In een onderhoudsplan omschrijven wij de benodigde werkzaamheden welke per onderdeel hoe en wanneer uitgevoerd dienen te worden. Des gewenst kunnen wij opdrachtgevers adviseren en assisteren bij aanbesteden van onderhoud en indien nodig directie voeren.     

Inspecties in het kader van onderhoud

Onderhoud of maintenance kan voor een installateur booming business zijn en bij opdrachtgevers, beheerders e.d. een onbehagen gevoel geven. Veelal omdat een opdrachtgever niet weet wat er zich afspeelt of wat er zou moeten gebeuren. Adviesburo Dispa b.v. beschikt over de kennis en de middelen om inspecties / controle op onderhoud al dan niet steekproefsgewijs uit te voeren.

Uit ervaring is ons bij inspecties van onderhoud gebleken dat onderhoud niet tijdig, geheel niet of maar gedeeltelijk wordt uitgevoerd. Veelal kregen wij te horen;  

Ja, onze technieker is voor een storing weggeroepen....... In verband met drukte in de uitvoering zijn we nog niet aan het onderhoud toegekomen........ Service technieker kreeg voor deze dag al 6 storingsbonnen mee en heeft alleen maar gekeken of er nog mankementen waren, komt volgend jaar wel......

Natuurlijk kosten onze inspecties op onderhoud geld.  Daarin tegen 'verdienen' wij, voor de  opdrachtgevers en beheerders, ons geld dubbel en dwars terug doordat installatie energetisch gunstiger functioneren, de levensduur wordt verlengd, minder storingen optreden en last but not least continuïteit van het comfort of proces. Hier zal opdrachtgever een hogere productiviteit of klant tevredenheid dus omzet voor terugkrijgen.

Meerjarenonderhoudsbegroting

Aan de hand van onze inventarisatie kunnen wij voor installaties tot in details meerjaren onderhoud begroting maken. In een meerjaren overzicht worden per item de kosten voor onderhoud en kosten voor vervanging e.d. gebudgetteerd. Hierop kunnen beheerders e/o opdrachtgever hun budget per jaar vaststellen. Ook kunnen grote investeringen voor evt. financiering gepland worden.

© Adviesburo Dispa -- Postbus 322 -- 2910 AH  Nieuwerkerk ad IJssel --  0180-326850  --  peter.vandis@adviesburo-dispa.nl