Nieuwe pagina 1 Welkom

Advies  

Wij geven advies bij de volgende zaken:

 • Assistentie bij aanvragen vergunningen

 • Ontwerpen en berekenen van technische installaties

 • Maken van contractstukken zoals bestek en tekeningen

 • Opstellen van technische PVE's

 • Geven van ramingen van investeringkosten / opstellen van een directie begroting

 • Verzorgen van aanbestedingen

 • Controleren van offertes en begrotingen

 • Begeleiden van de uitvoering

 • Verzorgen van opleveringen met / zonder beproeving

 • Nazorg, garantie en service periode

 • Adviseren inzake af te sluiten onderhoudscontract

 • Voor utiliteit het geven van energieprestatie advies

© Adviesburo Dispa -- Postbus 322 -- 2910 AH  Nieuwerkerk ad IJssel --  0180-326850  --  peter.vandis@adviesburo-dispa.nl