Nieuwe pagina 1 Welkom

Engineering  

Het maken van een ontwerp alsmede het uitwerken, berekenen, tekenen  van een ontwerp kunnen tot onze taken behoren. Berekeningen kunnen zijn;

  • Simulatie of CFD

  • Temperatuuroverschrijding

  • Koellast en transmissie

  • Ventilatie

  • Energieverbruik

  • Kanaal- en leidingberekeningen

Het selecteren van installatie componenten en appendages. Optioneel kan zijn het verzorgen van een of meerdere prijsaanbiedingen van leveranciers.

Het opstellen van contract stukken kan in de vorm van een programma van eisen of een  werkomschrijving dan wel een compleet bestek met bij behorende tekeningen e.d.

© Adviesburo Dispa -- Postbus 322 -- 2910 AH  Nieuwerkerk ad IJssel --  0180-326850  --  peter.vandis@adviesburo-dispa.nl